Algemene Voorwaarden bruikbaar

Deze website biedt u de beste ios-tools voor gegevensherstel. Wij stellen de informatie en producten voor u beschikbaar op deze website, met inachtneming van de volgende bepalingen en voorwaarden. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. SafeKit Studio behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen en billijkheid te zoeken voor elke overtreding van deze algemene voorwaarden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.

PRIVACY

ios-data-recovery.com neemt uw persoonlijke privacy zeer serieus. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan derden. Er zijn inherente gevaren verbonden aan het gebruik van software die beschikbaar is om te downloaden op internet, en echoshare Studio raadt u hierbij aan om ervoor te zorgen dat u alle risico's volledig begrijpt voordat u de software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot de mogelijke infectie van uw systeem door computervirussen en verlies van gegevens). U bent als enige verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-up van de gegevens en apparatuur die worden gebruikt in verband met de Software.

AFBEELDINGEN

Alle logo's, opstartschermen, paginakoppen, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn servicemerken, handelsmerken en / of handelsopmaak (gezamenlijk "merken") van echoshare Studio of zijn externe licentiegevers. Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk toegestaan, het gebruiken, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van echoshare Studio is verboden en kan in strijd zijn met het copyright, handelsmerk, privacy of andere wetten van de Verenigde Staten en / of andere landen.

VRIJWARING

U stemt ermee in om echoshare Studio, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met op uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.

FEEDBACK

Alle opmerkingen of materialen die naar echoshare Studio worden gestuurd, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie met betrekking tot de Software, deze website of andere producten, programma's of diensten van echoshare Studio ("Feedback"), zullen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk. echoshare Studio heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en zal vrij zijn om ideeën te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken te maken en de Feedback te verspreiden onder anderen zonder beperking, en zal vrij zijn om ideeën te gebruiken , concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten die dergelijke Feedback bevatten.

REPRODUCTIES

Alle geautoriseerde reproducties van de informatie in dit document moeten copyright-mededelingen, handelsmerken of andere eigendomslegendes van echoshare Studio bevatten op elke kopie van het materiaal dat door u is gemaakt. De licentie voor de software en het gebruik van deze website wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten.

COPYRIGHT

Copyright op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en wordt gelicentieerd door echoshare Studio. Alle materialen op deze site zijn beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd, aangepast of behandeld in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook of in welke media dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming. toestemming van echoshare Studio. U mag geen copyright- of andere kennisgeving van kopieën van de inhoud wijzigen of verwijderen.