Gebruiksvoorwaarden

Deze website biedt u de beste ios-tools voor gegevensherstel. Wij stellen de informatie en producten voor u beschikbaar op deze website, met inachtneming van de volgende bepalingen en voorwaarden. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. SafeKit Studio behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen en billijkheid te zoeken voor elke overtreding van deze algemene voorwaarden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.

PRIVACY

ios-data-recovery.com neemt uw persoonlijke privacy zeer serieus. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan derden. Er zijn inherente gevaren verbonden aan het gebruik van Software die beschikbaar is om te downloaden op het internet, en DataKit Studio waarschuwt u hierbij om ervoor te zorgen dat u alle risico's volledig begrijpt voordat u een van de Software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot de potentiële infectie van uw systeem door computervirussen en verlies van gegevens). U bent zelf verantwoordelijk voor een adequate bescherming en back-up van de gegevens en apparatuur die worden gebruikt in verband met een van de Software.

AFBEELDINGEN

Alle logo's, opstartschermen, paginakopteksten, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken en / of handelskleding (gezamenlijk "merken") van DataKit Studio of haar licentiegevers van derden. Tenzij hierin uitdrukkelijk toegestaan, het gebruik, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van tekens in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DataKit Studio is verboden en kan de auteursrechten, handelsmerken, privacy- of andere wetten van de Verenigde Staten en / of andere landen.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord om DataKit Studio, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeurs, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te behouden voor en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of in verband staan ​​met op uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van deze voorwaarden.

FEEDBACK

Alle opmerkingen of materialen die naar DataKit Studio worden gestuurd, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie over de Software, deze website of andere producten, programma's of diensten van DataKit Studio ("Feedback"), zullen geacht niet-vertrouwelijk te zijn. DataKit Studio heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en is vrij om te reproduceren, te gebruiken, te openbaren, tentoon te stellen, te vertonen, te transformeren, afgeleide werken te maken en de Feedback te delen met anderen zonder beperking en is vrij om ideeën te gebruiken , concepten, knowhow of technieken die in dergelijke Feedback zijn opgenomen voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.

REPRODUCTIES

Alle geautoriseerde reproducties van de hierin opgenomen informatie moeten auteursrechtelijke kennisgevingen, handelsmerken of andere eigendomslegenda's van DataKit Studio bevatten, op elke kopie van het materiaal dat door u is gemaakt. De licentie voor de Software en het gebruik van deze website wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten.

COPYRIGHT

Auteursrecht op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en is in licentie gegeven door DataKit Studio. Alle materialen op deze site zijn beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, weergegeven, gepubliceerd aangepast of behandeld in enige vorm of op enige wijze of in enige media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming toestemming van DataKit Studio. U mag geen auteursrechtelijke of andere kennisgeving van kopieën van de inhoud wijzigen of verwijderen.